Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

,

Táo bón

Bac-si-tu-van_be-23-ngay-tuoi-5-ngay-nay-khong-i-be-xi-hoi-rat-nhieu-va-co-mui-thoi

Hai Anh

Bé 23 ngày tuổi, 5 ngày nay không ị, bé xì hơi rất nhiều và có mùi thối

Bé nhà em được 23 ngày tuổi, 5 ngày nay bé không ị, bé xì hơi rất nhiều và có mùi thối. Vậy bé có bị bón không ạ? Và nếu bón thì phải làm sao ạ?

Tổng biên tập: Thầy thuốc ưu tú BS.Trần Sĩ Tuấn