Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

,

Bệnh dại

Bac-si-tu-van_chau-bi-cho-can-vet-thuong-nho-nhu-lo-kim-khi-nan-thi-ra-mau-va-xung-quanh-vet-thuong-co-sung-len-lieu-sao-khong

Hai Anh

Cháu bị chó cắn vết thương nhỏ như lỗ kim khi nặn thì ra máu và xung quanh vết thương có sưng lên liệu sao không?

Cháu 13 tuổi nữ tối ngày 9/7/2018 cháu bị chó cắn vết thương nhỏ như lỗ kim khi nặn thì ra máu và xung quanh vết thương có sưng lên vài cục nhưng ít phút thì dần biến mất cháu có bị sao không ạ.

Cháu bị chó cắn vết thương nhỏ như lỗ kim khi nặn thì ra máu và xung quanh vết thương có sưng lên liệu sao không?  

Cảm ơn-  10/07 Đánh giá câu trả lời của chuyên gia: Rất hữu ích (0)   -  Hữu ích (0)   -  Bình thường (0)    

Có 0 người cảm ơn chủ đề này

Tổng biên tập: Thầy thuốc ưu tú BS.Trần Sĩ Tuấn