Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

,

Bệnh dại

Bac-si-tu-van_em-bi-cho-quao-vet-thuong-nhe-o-ngon-do-cai-ra-mau-em-da-theo-doi-con-vat-sau-7-con-vat-van-kheo-manh-cho-em-hoi-em-co-sao-khong

Hai Anh

Em bị chó quào vết thương nhẹ ở ngón dò cái ra máu em đã theo dõi con vật sau 7 con vật vẫn khẻo mạnh cho em hỏi em có sao không?

Thưa bác sĩ, em bị chó quào vết thương nhẹ ở ngón dò cái ra máu em đã theo dõi con vật sau 7 con vật vẫn khẻo mạnh cho em hỏi em có sao không.

Em bị chó quào vết thương nhẹ ở ngón dò cái ra máu em đã theo dõi con vật sau 7 con vật vẫn khẻo mạnh cho em hỏi em có sao không?  

Cảm ơn-  13/06 Đánh giá câu trả lời của chuyên gia: Rất hữu ích (0)   -  Hữu ích (0)   -  Bình thường (0)    

Có 0 người cảm ơn chủ đề này

Tổng biên tập: Thầy thuốc ưu tú BS.Trần Sĩ Tuấn