Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

,

Bệnh dại

Bac-si-tu-van_em-bi-rang-cho-con-quet-lam-xuoc-tay-nhe-va-khong-bi-chay-mau-va-em-muon-hoi-la-bi-nhu-vay-thi-co-bi-lam-sao-khong

Hai Anh

Em bị răng chó con quệt làm xước tay nhẹ và không bị chảy máu và em muốn hỏi là bị như vậy thì có bị làm sao không?

Hôm nay em bị răng chó con quệt làm xước tay nhẹ và không bị chảy máu và em muốn hỏi là bị như vậy thì có bị làm sao không.

Em bị răng chó con quệt làm xước tay nhẹ và không bị chảy máu và em muốn hỏi là bị như vậy thì có bị làm sao không?  

Cảm ơn-  12/06 Đánh giá câu trả lời của chuyên gia: Rất hữu ích (0)   -  Hữu ích (0)   -  Bình thường (0)    

Có 0 người cảm ơn chủ đề này

Tổng biên tập: Thầy thuốc ưu tú BS.Trần Sĩ Tuấn