Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

SỐNG KHỎE

12:28:35, 14/02/2020

Các biện pháp phòng dịch Covid -19 khi học sinh đi học trở lại

Theo đó, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn chi tiết cho từng thành viên trong nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân khi học tập, làm việc và nhận biết các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để can thiệp kịp thời. Nội dung bao gồm các công việc cần thiết mà học sinh, giáo viên thực hiện tại nhà trước khi đến trường; những công việc mà nhà trường cần phải thực hiện để bảo đảm an toàn cho các thành viên. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phổ biến nội dung hướng dẫn này tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, sinh viên và học sinh. 

Theo Hanoimoi.com.vn

CÁC TIN KHÁC