Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com

SỐNG KHỎE

10:42:06, 26/11/2018

Đối với trẻ em, bạo hành nào cũng gây nhiều tổn thương

Nghiên cứu trên do David Vachon và cộng sự, thuộc Đại học Tổng hợp McGill, Canada tiến hành, với kết luận chung là, về mặt sức khỏe tâm lý và hành vi thì sự ngược đãi (hành hạ, lạm dụng...) về tinh thần hay thể xác đều có tác động xấu ngang nhau đối với trẻ em.

Từ trước đến nay, các thầy thuốc và cả các phụ huynh thường nghĩ rằng, sự lạm dụng thể xác hay tình dục có hại hơn sự ngược đãi về mặt tinh thần hay sự bỏ mặc (không quan tâm, chú ý). Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới này, Vachon và cộng sự nhận thấy rằng, trẻ em đều phải chịu đựng các vấn đề như nhau, không phụ thuộc vào loại lạm dụng nào xảy ra đối với các em.

Đối với trẻ em, bạo hành nào cũng có hại - ảnh 1

Sự lạm dụng thể xác hay tình dục có hại hơn sự ngược đãi về mặt tinh thần hay sự bỏ mặc (không quan tâm, chú ý) ở trẻ (Ảnh minh họa: Interet)

Để so sánh các tác động của một số loại lạm dụng khác nhau đến sức khỏe tâm thần của trẻ, Vachon và cộng sự đã nghiên cứu trên gần 2.300 trẻ em tham gia các trại hè dành cho thiếu nhi thuộc các gia đình có thu nhập thấp trong giai đoạn từ 1986-2012.

Kết quả phân tích cho thấy 1.200 trong số trẻ được nghiên cứu (hơn 1/2) trong tất cả các nhóm tuổi đã từng bị ngược đãi. Nhìn chung, những đứa trẻ có tiền sử bị ngược đãi hay bị bỏ mặc có tỷ lệ bị trầm cảm, nghiện ngập, lo sợ, loạn thần kinh... cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng không bị ngược đãi hay bỏ mặc.
Kết quả trên là tương tự như nhau đối với cả trẻ em trai và trẻ em gái cũng như trong tất cả các chủng tộc.

A.L (Theo Reuters Health)

(Nội dung do Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế kiểm duyệt)

CÁC TIN KHÁC